JUDr. PETR VACEK

kandidát strany Právo Respekt Odbornost do Senátu Parlamentu ČR v senátním obvodu č. 25 – Praha 6
a zakládajíc člen Institutu práva a občanských svobod Pro Libertate

SENÁTOR, CO NECHCE VÁLKU

Někdy je třeba zapomenout na zvyky diplomata, bouchnout do stolu a nazvat věci pravým jménem. Jen tak si můžeme uvědomit závažnost situace a nutnost začít okamžitě jednat. 

Ten čas právě nastal.   

V minulých letech nám státní mašinerie vyhlásila občanskou válku. Stát se změnil v diktátorské monstrum, které o nás začalo rozhodovat.  Zda pustí naše děti do školy, nás do práce, zda smíme sportovat, navštívit divadlo, koncert nebo svoji oblíbenou restauraci. Monstrem, které nám zakázalo normálně žít. 

Růst cen energií a základních potřeb je takový, že většině našich spoluobčanů reálně hrozí pád do chudoby.           

Neschopní politici nás stále více zatahují do zahraničního ozbrojeného konfliktu, který může zničit životy nás všech.    

Odmítám válku. Bez ohledu na to, zda má podobu války státu proti vlastním občanů, nebo mezinárodního ozbrojeného konfliktu. Nic takového nestrpím.  

Z tohoto důvodu jsem se v diplomatických službách účastnil jednání o ukončení války v bývalé Jugoslávii. 

Proto jsem hájil všechny obyčejné lidi proti všem nařízením a omezením, kterými nás vláda v posledních dvou letech doslova zotročila. 

Bez zaváhání budu bojovat proti tomu, aby na nás kdokoliv útočil vyděračskými cenami energií. 

A v žádném případě nedovolím, abychom vstoupili do války v zahraničí. 

Proč kandiduji do Senátu?

Abych přiměl Senát bránit práva a svobody všech českých občanů a jejich právo na důstojný život. Hájit zájmy České republiky, její bezpečnost a stabilitu a nedopustit, aby se vzdala své svrchovanosti a suverenity.     

Prioritami mého programu jsou: 

1

Zasadit se o co nejrychlejší ukončení konfliktu na Ukrajině, které bude plně respektovat zásady mezinárodního práva a zájmy světového společenství na udržení stability a míru. Přikročit ke zhodnocení efektivity sankcí, zda přispívají k uvedenému cíli. Sankce, které nemají na ukončení konfliktu reálný vliv revidovat, případně i zrušit.  

2

Ukončit veškeré mezinárodní spekulativní obchody s elektrickou energií, které přinášejí jen vysoké zisky akcionářům poškozují občany a další koncové odběratele. Zahájit proces převodu klíčové energetické a vodní infrastruktury zpět do státního a obecního vlastnictví.    

3

Nedopustit přijetí jakýkoliv zákonů či jiných právních předpisů, které by odporovaly základními principům právního státu, lidskými právům, svobodám a důstojnosti. Zabránit případným pokusům o prodloužení platnosti pandemického zákona a zabránit tomu, aby byly jeho totalitní omezení převzaty jinými zákony.

4

Zastavit nástup cenzury a kriminalizace vlastních názorů. Svobodné a neomezené šíření zpráv musí být zaručeno. Stát nesmí nikterak omezovat přístup k informacím. Vyjádřit veřejně svůj politický názor musí být nezadatelným právem každého z nás. 

5

Nepodvolit se snahám o zrušení práva veta v Evropské unii, které chrání Českou republiku před přehlasováním ostatními státy. Zahájit proces návratu Evropské unie k původním myšlenkám Evropského hospodářského společenství. Zásadně revidovat deklarované cíle EU, které jsou motivovány čistě ideologicky a nemají reálný základ.        

6

Zahájit proces vystoupení ze Světové zdravotnické organizace WHO, která ve skutečnosti přestala být odbornou organizací OSN a stala se nekontrolovanou politickou silou směřující k omezování práv a svobod jednotlivců.

Podrobnější informace o programu strany Právo Respekt Odbornost najdete zde.